Minor
Tweede Wereldoorlog educatie - Wereldoorlogen

Centrum Archimedes is onderdeel van Instituut Archimedes  en richt zich op professionals die hun kennis en vaardigheden willen uitbreiden, hun opleidingsniveau verhogen. Een expertisecentrum voor leren en opleiden dat inspeelt op en een bijdrage levert aan ontwikkelingen in het onderwijs. 

 

Wij leiden studenten op tot innovatieve kennisdragers met een ondernemende en onderzoekende houding. Leraren in voortgezet en beroepsonderwijs bijvoorbeeld bieden wij de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen in alle fasen van hun loopbaan. Ons aanbod is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van talent en draagt bij aan professionalisering van en in de beroepspraktijk. 

 

Centrum Archimedes maakt deel uit van de Hogeschool Utrecht waar Bildung tot een speerpunt is gekozen. Onder Bildung wordt het proces verstaan van persoonlijke vorming op basis van een brede kennismaking en beschouwing van culturele en maatschappelijke verworvenheden en uitingen. Het heeft niet alleen betrekking op persoonlijke zelfontwikkeling maar staat in een relatie met actief participeren en bijdragen aan de samenleving.