Minor
Tweede Wereldoorlog educatie - Wereldoorlogen

Een nieuwe fiets was ook voor kinderen van foute ouders in de jaren ’50 een groot cadeau. Sommigen echter kregen deze om snel weg te kunnen fietsen als ze gepest werden. Wat is de invloed die de Tweede Wereldoorlog had  en heeft  op de kinderen van ouders die in de oorlogsjaren de zijde van de bezetter kozen? Gevoelig thema, lang onderbelicht gebleven en bij deze groep veel stil verdriet veroorzakend.

Niet in het minst door de houding van de bevolking na de oorlog.

Men weet nog precies wie erbij waren. De kinderen van NSB’ers droegen ongewild deze last met zich mee.  Zij voelden zich getekend geboren.

Hun ouders waren fout, zij ook. Ze werden mee gestraft. 

Een van hen zegt: De bevrijding was er, maar  niet voor ons.

Terug