Minor
Tweede Wereldoorlog educatie - Wereldoorlogen

De Tweede Wereldoorlog is een onderwerp dat jong en oud blijft boeien. Lieux de mémoire of  het erfgoed Tweede Wereldoorlog speelt daarin een belangrijke rol. Immers het maakt dit verleden via historische plaatsen concreet, tastbaar. Wat is er bewaard gebleven, hoe is dat bewaard gebleven, hoe zijn we daarmee omgegaan - hoe gaan we daarmee om, wat is de toekomst van dit erfgoed? Hoe wordt de betekenis van de dit erfgoed vertaald naar en ervaren door de bezoeker? Beleef hoe de geschiedenis leeft en kan voortleven in deze Minor Tweede Wereldoorlog,  waarin educatie dan ook voor een belangrijk deel omgevingseducatie is. Ervaar de kracht van o.a. nazi, dader en oorlogserfgoed door hiermee letterlijk in contact te komen: op authentieke locatie, nationaal en internationaal, in een kritische confrontatie met dit zo nu en dan omstreden cultureel erfgoed.