Minor
Tweede Wereldoorlog educatie - Wereldoorlogen

© Alle rechten voorbehouden - All rights reserved - Alle Rechte vorbehalten

 

De website en onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en afbeeldingen, zijn eigendom van WO2 educatie Minor - Minor Tweede Wereldoorlog Holocaust & (en) genocide educatie. Niets van deze website mag  verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, het internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WO2 educatie Minor - Minor Tweede Wereldoorlog Holocaust & (en) genocide educatie.

 

Het delen van  deze website/ informatie afkomstig van deze website  is toegestaan, mits niet voor commerciële doeleinden bestemd.

 

Voor vragen of informatie: contact@tweedewereldoorlogeducatie.nl

 

© LIFE Magazine / Hiske Midavaine / Minor Tweede Wereldoorlog - Holocaust & genocide educatie / Minor Wereldoorlogen.