Minor
Tweede Wereldoorlog educatie - Wereldoorlogen

De bezoeken aan de verschillende plekken heb ik als intensief ervaren, voornamelijk doordat de excursies elkaar in hoog tempo opvolgden. Eveneens vond ik het leuk om plaatsen te bezoeken waar ik nog niet eerder was geweest, en zo nieuwe dingen te ontdekken. De plaatsen die ik in het verleden al een had bezocht, zoals de Hollandse Schouwburg en Nationaal Monument Kamp Amersfoort, hebben echter ook een vernieuwend inzicht gegeven. Dit kwam doordat de geschiedenis van de plek opnieuw werd verteld en hierdoor het geheugen werd opgefrist, maar ook doordat er nieuwe en andere informatie beklijft ten opzichte van vorige bezoeken. Tevens heb ik het als plezierig ervaren om nieuwe inzichten op te doen buiten het klaslokaal, en hier actief mee bezig te zijn. De leeropbrengst van de excursies is dat ik ontzettend veel heb geleerd over de geschiedenis van de bezochte plaatsen. Niet alleen de geschiedenis van de plaatsen zelf, maar ook de plaats ervan in de context van de geschiedenis is voor mij verduidelijkt. De geschiedenis aangevuld met de gehoorde persoonlijke verhalen en authentieke plaatsen die bezocht zijn, hebben voor mij betekent dat ik meer inzicht heb gekregen in de verschillende kanten van de geschiedenis, zoals bijvoorbeeld het wrange van de Duitse begraafplaats Ysselsteyn.

 

De bezoeken aan de verschillende kampen en musea hebben me een beeld kunnen geven hoe vreselijk het is om te moeten leven in een tijdperk wanneer je je leven onzeker bent. In een tijd waar discriminatie en antisemitisme gesprek van de dag zijn en je niet geaccepteerd wordt zoals je bent enkel om je afkomst. Ik heb daarnaast begrip gekregen voor keuzes van mensen om niets te doen, maar ook begrip voor de mensen die juist wel actief en passief verzet toonden tegen de Duitse bezetter. Verder werd jammer genoeg bevestigd waartoe mensen in staat zijn en wat iemand een ander persoon kan aandoen enkel om een ideologie te kunnen bereiken. Met de serie excursies die we de afgelopen weken hebben bezocht heb ik geleerd om kritisch te kijken naar de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Hierbij heb ik geleerd dat mensen voor veel dilemma’s kwamen te staan en moesten kiezen tussen eigen veiligheid en het leven van anderen. Voor mij als mens heb ik meer respect gekregen voor de herdenkingen op 4 en 5 mei. De voorgaande excursies hebben een helder beeld geschapen van de situatie waarin Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog verkeerde.

 

De excursies in Nederland die vooraf zijn gegaan aan onze excursies naar Duitsland vormen een goede basis voor wat ons te wachten staat in Duitsland. Deze waren zeer onderhoudend en informatief, het stemde mij vaak tot nadenken. Deze hele geschiedenis roept vragen op en emoties. Hoe heeft het ooit zover kunnen komen, dat de ene mens de andere mens zo iets aandoet en dat hier nauwelijks of niet tegen ingegaan werd. Je mag hopen dat zo iets zich nooit meer herhaald. Daarom blijft aandacht voor deze dramatische gebeurtenissen belangrijk, zodat wij dit nooit vergeten en hopelijk nooit hoeven meemaken. Ik verwacht dat de beelden die wij aldaar te zien krijgen nog gruwelijker zullen zijn, maar de excursies van afgelopen maanden zijn zeker een goede voorbereiding en ondersteuning geweest. Door de excursies heb je een heel duidelijk geschiedenisbeeld gekregen van de oorlog, met name de oorlog in Nederland. Met de excursies krijgen we ook een beeld van de oorlog in het land van de bezetter. Daarnaast werden vanuit Nederland veel mensen gedeporteerd naar het oosten waaronder de kampen in Duitsland. Door drie van deze kampen (Bergen Belsen, Dora Mittelbau en Buchenwald) te bezoeken krijg je een goede indruk waar deze mensen in terecht kwamen en hoe hun leven of zelf het einde van hun leven in Duitsland na de deportatie uit Nederland verliep.

 

De voorgaande excursies hebben voornamelijk een duidelijk beeld geschetst over de oorlogssituatie in Nederland. Door het bezoeken van de voormalig kampen, heb ik een mij een beeld kunnen schetsen van de situatie in de concentratiekampen. Ik verwacht echter dat het bezoek aan de Duitse kampen van grote impact zal zijn, doordat deze van andere omvang en aard zullen zijn dan de reeds bezochte kampen.